Rekisteriseloste

Kuluttaja-asiakkaan rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä:

AroWild Oy
Peuratie 3
99800 Ivalo
Y-tunnus: 3093261-8

2. Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Arctic Delice:n verkkokaupan asiakastilausten käsittely, kuten tilausten lähettämistä, seurantaa, laskutusta ja maksuseurantaa varten.

4. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaasta kerätään tilausten käsittelyyn tarvittavia perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet:
Arctic Delice (AroWild Oy) rekisteröi -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkotilausta tehdessään. Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen myös asiakkaan tehdessä tilausta puhelimitse, sähköpostilla tai muita mahdollisia kanavia pitkin.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakasrekisteri suojataan järjestelmään salasanalla, joka on ainoastaan Arctic Delice-verkkokaupan ylläpitäjien tiedossa.

9. Asiakkaan tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö AroWild Oy:lle. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

10. Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta.