Yrityksen arvot

Vahvat arvomme ohjaavat Arctic Delicen suuntaa. Toimintamme rakentuu 5 pilariin, jotka ovat:

  • Luotettavuus
  • Laatu
  • Ekologisuus
  • Tuotteiden puhtaus
  • Eettisyys

Arvomme toteutumisen mahdollistaa ammattitaitoinen, luova ja luotettava henkilöstö sekä samoja arvoja edustavat yhteistyökumppanimme.

Edustamme pohjoisen luonnon ainutkertaisia tuotteita, joten meille on erityisen tärkeää, että tuotteemme rakentuvat kestävälle pohjalle. Koemme vastuuta pohjoisen luonnon, asuinalueiden ja asukkaiden hyvinvoinnista. Suuri osa tuotteistamme onkin ainutlaatuisesti käsityönä tuotettu, ei tehtaassa robottien toimesta, ja näin sen haluammekin olevan. Tämän myös huomaa tuotteiden laadussa.

Tavoitteemme on, että Arctic Delice tunnetaan uniikkeja pohjoisen tuotteita myyvänä brändinä, joka kehittää yhteistyötä, menetelmiä
ja tuotteita sekä parantaa tuottajien asemaa että nuorten työllisyyttä arktisella alueella.

Pyrimme vahvasti myös siihen,
että tuotteidemme laatu vastaa korkeimpia kansainvälisiä vaatimuksia. Pääsemme tavoitteisiin yhteistyöllä, sinnikkyydellä, jatkuvalla
kehitystyöllä, laadun valvonnalla, joustavuudella ja nopealla reagoinnilla kysynnän ja kulutustottumusten
muutoksiin.

 

Haluamme myös yhteistyökumppaneidemme jakavan arvomme ja periaatteemme